logo_pl.png
pik_sprache.png

Wybierz swój język

OCHRONA DANYCH

Frank-H. Rix

Kanalstraße 24
24159 Kiel

Tel: 0431 57 037 51
info@rix-datenschutz.de


Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zwykle możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail), w miarę możliwości odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę na fakt, że przesyłanie danych w internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może nie być całkowicie bezpieczne. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Pliki dziennika serwera

Dostawca usług internetowych automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przesyła do nas w trybie automatycznym. Są to: typ przeglądarki i wersja przeglądarki, stosowany system operacyjny, URL strony odsyłającej, nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp, godzina przekazania zapytania do serwera. Danych tych nie można przypisać do konkretnych osób. Danych tych nie łączy się z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych przesłankach wskazujących na ich nielegalne użycie.

Sesyjne pliki cookie

Ta strona wykorzystuje pliki cookie do przechowywania sesji serwera (sesyjny plik cookie). Ten plik cookie jest niegroźny z punktu widzenia ochrony danych i służy wyłącznie funkcjonalności strony internetowej. Działanie nie powoduje zapisania danych osobowych. Plik cookie jest automatycznie usuwany po opuszczeniu strony internetowej lub po upływie określonego czasu, w zależności od ustawień przeglądarki. Przeglądarkę można również skonfigurować w taki sposób, aby pliki cookie nie były już zapisywane, jednak w takim przypadku nie możemy zagwarantować funkcjonalności tej strony.

Formularz kontaktowy

W przypadku zapytań przesyłanych poprzez formularz kontaktowy, informacje i dane kontaktowe w nim zawarte są u nas przechowywane na potrzeby opracowania zapytania i na wypadek pytań późniejszych. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Szyfrowanie SSL

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak na przykład zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w polu adresu przeglądarki zamiast „http://" pojawia się „https://" oraz po symbolu kłódki. Jeśli szyfrowanie SSL jest aktywne, to osoby trzecie nie mogą odczytywać przesyłanych nam przez Państwa danych.

Prawo do informacji, usunięcia, zablokowania

W dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich pochodzenia, odbiorcy oraz celu przetwarzania, a także prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej i innych kwestiach dotyczących ochrony danych mogą Państwo w dowolnym momencie zwrócić się do nas na adres podany w nocie prawnej.

Sprzeciw wobec przesyłania informacji marketingowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku informacyjnego w nocie prawnej do przesyłania niezamówionych wyraźnie reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku przysłania niezamówionych informacji reklamowych, np. w formie spamów.

Linki do stron internetowych innych dostawców

Nasza strona może zawierać linki do stron internetowych innych dostawców. Zwracamy uwagę, że niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej strony internetowej. Nie mamy żadnego wpływu na przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych przez obcych dostawców i nie prowadzimy w tym zakresie kontroli.

Stan na: maj 2018